×

Mål for Torshovhagen barnehage

 

Vi jobber for at torshovhagen barnehage skal være et sted der barn får mulighet til å oppleve glede,annerkjennelse,mestringsfølelse og empati. Vi ønsker at dette skal skje innenfor trygge, spennende,omsorgsfulle og utviklinde omgivelser i fellesskap med andre barn og voksne. Barna skal bli tatt på alvor og ha en medvirkningsrett i sin egen hverdag.