×

Visjon: Torshovhagen barnehage er en glad barnehage.

En visjon er et ønsket framtidsbilde, noe man alltid skal kunne strekke seg etter. Vi ønsker at visjonen vår skal kunne inkludere både barn, foreldre og ansatte i barnehagen.