×

Hovedsatsningsområde

Barnehagens hovedssatsningsområde er SANG OG  MUSIKK.  Vi er ikke en ren musikkbarnehage,men vi ønsker at barna og voksne i barnehagen skal få en musikalsk opplevelse i løpet av dagen.

Musikk er med på å fremme hele barnet. Sang og musikk kan tilrettelegges for enkeltbarn og barn i fellesskap, det stimulerer språket og vi ser at det er en stor sammenheng mellom musikk og bevegelse hos barn.

Musikk omfavner og inkluderer alle, den vil med flerfoldighet ha ulike funksjoner og muligheter, den er også en glede og opplevelse i seg selv.

Dessuten er sang og musikk kilde til GLEDE OG ENERGI.